0 item - €0.00

DISCLAIMER

De door LUTRA B.V. op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.
LUTRA B.V. is de handelsnaam van LUTRA Hout & DHZ Producten B.V.

Inhoud
De informatie die door LUTRA B.V. wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.
Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en
kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LUTRA B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en
ononderbroken functioneert. LUTRA B.V. en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze
website en de daarop verstrekte informatie. LUTRA B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet
door LUTRA B.V. zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van LUTRA B.V.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen,
bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van LUTRA B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in
art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.